Klub enkelstarter 2019

 

Svendborg Cykle Clubs årlige klubenkeltstarter afholdes altid omkring sæsonstarten, og er den perfekte mulighed for at måle formen. Enkeltstarterne køres traditionen tro på den vindblæste Skårupøre Strandvej, med start og mål ved den gamle SID skole, lige efter ”Thurø-rundkørslen”.

 

Der køres 3 afdelinger på henholdsvis 10, 20 og 30 km, afdelingerne køres om tirsdagen, med start ca. kl. 17:00. Der køres med 1 minuts mellemrum, og der vil blive lavet en startliste på stedet, så mød senst op 10 minutter før. Efter enkeltstarten vil resultaterne kunne findes på denne side.

 

Husk der køres om en traditionsrige pokaler, én til hver klasse! Vinderen er den som samlet over de 3 afdelinger har det hurtigste tid (Pokalerne uddeles kun til medlemmer af Svendborg Cykle Club).

 

I 2019 køres der følgende dage, med start og mål ved den gamle SID skole:

 • Tirsdag d. 2. april 17:00 – 10 km.
 • Tirsdag d. 9. april 17:00 – 20 km. (U11-U17 kører 10 km.)
 • Tirsdag d. 16. april 17:00 – 30 km. (U11 & U13 kører 10 km, U15 & U17 kører 15 km.

 

Vi glæder os til at se jer!

 

MagicSport Cup 2019

 

Tilmelding til MagicSport cup forgår via billet.dk HER.

 

Du køber 1 billet pr. person. 

Køber billetten til den gruppe du ønsker at deltage i. 

Udfylder betaling med navn osv.

Efter gennemført betaling er du tilmeldt årets cup.

 

Prisen for tilmelding er 300 kr. Prisen dækker over deltagelse i alle afdelinger af cuppen samt leje af chip. 

Sidste frist for tilmelding er fredag d. 5. april. 

 

Løbsafvikling for 2019:

Løbsdato

Arrangør

Løbsform

23. april

14. maj

18. juni

13. august

27. august

Midtfyns CC

Fåborg S&M

Le Pedaleur

Gislev

Nyborg CK

Linjeløb

Linjeløb

Linjeløb

Linjeløb

Holdløb

Nærmere oplysninger om tid og sted kan ses på den arrangerendes klubs hjemmeside senest 14 dage før løbsdatoen.

 

Alle løbsdage er tirsdage og der startes kl. 18.00, dog med undtagelse af det sidste afdeling der køres kl. 17.30.


Nyheder, Focus punkter m.v. for 2019:

 • Sikkerheden ved løbene har fortsat høj prioritet, når vi såvel planlægger som afholder løbene, og igen i år med 2 MC’er til hvert felt og med flagposter placeret rundt på rundstrækningerne.
 • Vi har ligeledes fokus på at skabe en kultur i cuppen, hvor der tænkes mere på at køre efter forholdene og vise hensyn frem for at vinde en placeringsfordel i felterne på bekostning af egen og ikke mindst andres sikkerhed. Det er således ikke OK, at forsøge at opnå fordele ved at køre forkert rundt om helleanlæg, køre i venstre side af vejen når vejen er delt af fuldoptrukne striber eller ikke følge de anvisninger flagposterne og MC’erne kommer med.
 • Der må ikke smides affald på ruten, hverken før, under eller efter løbene og vi følger de parkeringsanvisninger den arrangerende klub har oplyst om i forhold til hvor vi kan eller ikke kan parkere i forhold til ruten. Vi vil gerne kunne komme igen.
 • Der bliver igen en førertrøje i de enkelte grupper til den førende rytter. Uddeling heraf sker 15 minutter før første start. Den der har førertrøjen på, er ikke forpligtet til at bærer rygnr. Den førende rytter er forpligtet til at have førertrøjen på og overholdes dette ikke mister rytteren halvdelen af de indkørte point for denne afdeling. Førertrøjen er løbende kun til låns dog får den samlede vinder af hver gruppe en trøje til ejendom.
 • Det er altid den lokale kontaktperson fra ens egen klub, der har ansvaret for at videreformidle resultaterne fra løbene til egne medlemmer. Resultaterne vil dog også i år kunne ses online hos FMCT.
 • Der er fortsat 6 grupper med ens regler for alle grupper. Vi har ikke rene pige/dame grupper, men de er selvfølgelig meget velkomne og er de i tvivl om de kan være med er gruppe 6 et godt sted at få dette afprøvet. Har man styrken til mere, melder man sig selvfølgelig bare til i nogle af de andre grupper.
 • Team Pace kommer i år med en kaffetrailer, således at igen i år kan få kaffe efter løbene.
 • Det opfordres til, at den arrangerende klub også sørger for, at der er forplejning til rytterne efter løbene. Til det første løb i år foregår det hos Magic Sport, hvor du også efter løbet kan handle hos dem.
 • Der er gavekort som der plejer fra Magic Sport, dog har Magic Sport valgt at forhøje beløbene til gavekort med samlet 48% J
 • Magic Sport giver samtlige deltagere i cuppen 10% rabat på alle ikke nedsatte varer og arbejdsløn i deres fysiske forretning.
 • Gennemfører man ikke alle omgange, bedes man oplyse dette ved tidtagningen, således at vi ikke venter forgæves eller sætter eftersøgninger i gang efter manglende ryttere.


Regler for Magic Sport Cup 2019:

 

Ansvar:
Enhver deltager på eget ansvar og skal overholde færdselsreglerne.

Klubberne påtager sig ikke noget ansvar, såfremt der skulle ske styrt eller andre skader ved deltagelse i Motionscuppen.

 

Cupledelsen

Består af Søren Hansen fra CMO, Henrik Wedel fra KCK samt Per Schøler fra NCK.

 

Løbsledelsen:
Nedsættes til det enkelte løb af den arrangerende klub, der har ansvaret for det enkelte løbs afvikling og herunder modtagelse og behandling af eventuelle protester m.v.

 

Deltagere:
Medlemmerne af CMO, Faaborg Ski & Motionsklub, Gislev Cycling, Kerteminde CK, Kæden Nr. Lyndelse, Le Pedaleur de Charme, Midtfyens CC, Nyborg CK, Svendborg CC, Team Alé, Team Pace samt Team Taasinge kan deltage i motionscuppen.

Der er dog følgende to undtagelser:

 • For at kunne deltage må man ikke være født senere end i år 2006.
 • Ryttere der har licens til A-klassen på landevej kan ikke deltage.

Det er selvfølgelig ikke tilladt at udlåne sin chip og rygnr. til andre og overtrædelse heraf kan medføre udelukkelse.

Gruppeinddeling:
Der køres i 6 grupper fordelt efter styrke, hvor nedennævnte hastigheder er gennemsnits hastigheder ved et linieløb. Ved løb uden bakker og uden vind vil gennemsnitshastighederne dog ofte være en del højere.

Gruppe 1 Hastighed over 38 km/t. Distance ved linieløb normalt 65 - 75 km.

Gruppe 2 Hastighed 37-38 km/t. Distance ved linieløb normalt 65 - 75 km.
Gruppe 3 Hastighed 36-37 km/t. Distance ved linieløb normalt 65 - 75 km.
Gruppe 4 Hastighed 34-35 km/t. Distance ved linieløb normalt 50 - 65 km.
Gruppe 5 Hastighed 30-33 km/t. Distance ved linieløb normalt 50 - 65 km.

Gruppe 6 Hastighed under 30 km/t. Distance ved linieløb normalt 50 - 65 km.

I tvivlstilfælde afgør cupledelsen suverænt, i hvilken klasse deltagerne tilhører.
Så selvom du er klassificeret i en gruppe ved tilmelding, kan du risikere at blive flyttet. Der findes 3 hovedgrunde til at det kan ske og de er:

 1. En gruppe er overtegnet. Vi tilstræber at der ikke bliver mere end 50 i hver gruppe. 
 2. Vi mener at en deltager er KLART fejlvurderet.
 3. Vi mener at klubberne vurderer for forskelligt i forhold til hinanden.

Tvangsflyttes en rytter eller rykker en gruppe op følger halvdelen af rytterens eventuelle optjente points med i den nye gruppe.

Endelig klasse inddeling, afgøres når antallet af klubbernes forhånds tilmeldinger er indkommet, efter den 8. april 2019.

 

OBS: En gruppe kan dog kun få lov til at køre som en selvstændig gruppe, såfremt der minimum er 15 tilmeldte ryttere til gruppen. Ved færre end 15 tilmeldte ryttere kommer gruppen til at starte sammen med en anden gruppe.

 

Udstyr:
Cykelhjelm er påbudt.
TRI-STYR eller styrforlængere må ikke være monteret på cyklen. Dog er dette tilladt hvis der afholdes enkeltstart, men ikke ved holdløb.

Der skal bæres godkendt klubtrøje. Kan dog udelades ved enkeltstart, men ikke ved holdløb.
Det udleverede nummer skal sættes bag på trøjen og nummeret skal være synligt.

Den udleverede chip skal være monteret på cyklen.

Overtrædelse af et af ovenstående punkter vil som hovedregel betyde diskvalifikation.

Det udleverede rygnummer er cuppens ejendom og er gældende for alle 5 afdelinger og skal efter sidste afdeling afleveres tilbage til cuppen. Afleveres dette ikke retur bliver man opkrævet 100 kr. Den enkelte klub hæfter i den forbindelse for egne ryttere.

Chippene ejes enten af en selv eller af ens klub. Cuppen tilbyder at tilbagekøbe chip til følgende priser:

Er chippen op til 1 år: 300 kr., op til 2 år: 225 kr. op til 3 år 150 kr. og op til 4 år 75 kr.

 

Løbene:
Afdelingerne og ruterne er på forhånd anmeldt og bør kunne ses på den arrangerende klubs hjemmeside senest 14 dage før løbets afvikling, herunder oplysninger om det antal omgange som skal gennemkøres, starttidspunkterne for de enkelte grupper m.v. Der opfordres dog til at klubberne gerne må offentliggøre ruterne i god tid.

En optimal rutelængde vurderes, at være på mellem 16 og 19 km.

 

Falder en rytter af sin gruppe, må han ikke blande sig i afgørelsen i et efterfølgende felt.

Indhentes en rytter med en omgang, er det ikke tilladt at tage pace på den/de overhalende ryttere.

Hvis en gruppe indhenter en anden gruppe, skal den gruppe, der bliver indhentet lade de andre køre forbi og må ikke tage pace.

 

Der må ikke smides affald på ruten, hverken før, under eller efter løbene.

 

Rullesten er fejet i sving. Tydelig afmærkning ved alle sving i form af pile eller levende poster med gule veste og flag. Flagposter kan ligeledes med fordel bruge fløjter på udsatte steder.

Den arrangerende klub sikre selv eventuelle indhentelser af tilladelser fra vejmyndigheder og politi mv.
Færdselsreglerne skal overholdes.

 

Efter man er kommet i mål, må målområdet ikke passeres igen af hensyn til chiptidtagningen.

 

 

Holdløb:
Formålet er at tilgodese, at der kan konkurreres mod jævnbyrdige samtidig med at den enkelte klub har en interesse i, at så mange som muligt deltager.

 

Udstyr og særregler for holdløb i cuppen:

Der må kun køres på almindelig racercykel og der skal bæres almindelig klubtrøje. Der må således eksempelvis ikke anvendes enkeltstartcykel, pladehjul, tristyr, enkeltstartshjelm, enkeltstartsdragt m.v.

Der må ikke tages pace hos andre hold eller ryttere og der skal holdes en afstand på mindst 25 meter. Denne regel gælder dog ikke inden for de sidste 1.000 meter før målopløb.

Bliver et hold indhentet af et andet hold, skal de give plads til overhalingen og derefter skal holdet holde en afstand på mindst 25 meter.

Et hold skal følges ad på hele ruten og en rytter må ikke sidde over en omgang eller lignende.

Et hold består af minimum 4 ryttere og maksimalt 6 ryttere. Ved målgang er det 4. rytter i mål der tæller. Såfremt det kun er 3 eller færre der kommer i mål har holdet ikke fuldført.

En rytter kan kun deltage på et hold.

 

Holdinddeling:

Den enkelte klubs hold skal forhåndstilmeldes til holdløbet. For hvert hold skal oplyses rygnr. og navn på rytterne, fristen er den 19. august 2019. Hvorefter arrangøren udfærdiger et løbsprogram for kontrol af holdene, start- og målprocedure og en seedet startliste med det forventede hurtigste hold startende først.

Ansvaret for holdinddelingen og forhåndstilmelding i din klub er placeret hos klubbens kontaktperson for cuppen.

Der konkurreres i følgende 3 klasser:

 • Klasse I                  Her kan alle deltage.
 • Klasse II                 Her kan der deltage ryttere fra gruppe 3 – 6.
 • Klasse III                Her kan der primært deltage ryttere fra gruppe 5 – 6 samt op til 2 ryttere fra gruppe 1-4 på hvert hold. Deltager der ryttere fra gruppe 1-4 på et hold i klasse III, har holdet et handicap på 1 minut for hver rytter, der deltager fra gruppe 1 og 2 samt ½ minut for hver rytter, der deltager fra gruppe 3 og 4.

 

Point og resultater:

Alle holds resultater vil efterfølgende kunne ses på en resultatliste.

De point der gives for holdløbet tæller ikke med i den individuelle konkurrence. De tæller således kun med i holdkonkurrencen efter særlige regler.

Der er point til de første 4 hold i hver af de 3 klasser i holdløbet. Hvor der er 40 point til det vindende hold, 30 point til nr. 2, 20 point til nr. 3 samt 10 point til nr. 4.

Hvor mange point der tæller med til holdkonkurrencen afhænger dog af, hvor stor en andel af klubbens ryttere der har deltaget i holdløbet, idet klubbens indkørte point skal ganges med den andel af klubbens ryttere, der har deltaget i holdløbet. Har eksempelvis 80 % af klubbens tilmeldte til cuppen deltaget i holdløbet, skal pointene ganges med 0,8. Klubberne har således en interesse i at så mange som muligt fra klubben deltager.Konkurrencer:
En hold konkurrence klubberne imellem med en vandrepokal til den klub, som vinder sammenlagt.


En individuel i hver gruppe med præmier til den samlede cups nr. 1, 2, 3, 4 og 5 i hver af de 6 grupper. Præmierne består af gavekort til Magic Sport med kr. 750 til nr. 1, kr. 500 til nr. 2, kr. 300 til nr. 3, kr. 200 til nr. 4 samt kr. 100 til nr. 5 samt en trøje fra Magic Sport til vinderen af hver gruppe.Pointsystem hold konkurrence:
Der gives points i hver gruppe for sig samt point fra holdløbet.

Vinder er den klub, der har fået flest point samlet fra alle grupper efter alle afdelinger.
Første mand fra klubben i hver gruppe tæller. Det er dog en forudsætning at han/hun har gennemført.

De tællende rytteres indbyrdes placering giver følgende point.

 1. plads 15 point
 2. plads 13 point
 3. plads 12 point
 4. plads 9 point
 5. plads 8 point
 6. plads 7 point
 7. plads 6 point
 8. plads 5 point
 9. plads 4 point
 10. plads 3 point
 11. plads 2 point
 12. plads 1 point

 

Har en klub ikke en tællende rytter i mål får klubben 0 point i den pågældende gruppe.

 

Ved pointlighed gælder følgende:
Flest 1. pladser, flest 2. pladser, flest 3. pladser, flest 4. pladser, osv. i alle løb.

 

Pointsystem individuel konkurrence:
Der gives points i hver gruppe for sig.
Alle afdelinger tæller med i konkurrencen, dog ikke holdløb.

I hver afdeling køres om følgende point:

 1. plads 10 point
 2. plads 8 point
 3. plads 6 point
 4. plads 5 point
 5. plads 4 point
 6. – 15. plads 2 point

Herefter alle der gennemfører 1 point.

 

Ved pointlighed mellem flere ryttere gælder følgende:
Så er det placeringen i sidste pointgivende løb, der tæller.

 

Rytternes placeringer og point afgøres efter tiderne som måles af chipsystemet.

 

Protest:
Protest over placeringer eller for brud på reglerne:

Såfremt resultaterne offentliggøres på løbsstedet samme aften, skal protest nedlægges senest 15 minutter efter resultatet er blevet offentliggjort.

Protesten skal nedlægges mundtlig til den lokale løbsledelse. Løbsledelsen forsøger at klare protester med det samme og forsøger om der kan opnås enighed på stedet. Er dette ikke tilfælde bliver det op til cupledelsen at træffe en afgørelse.

 

Såfremt resultaterne først bliver offentliggjort på nettet, er fristen for protester senest kl. 20.00 dagen efter løbet og kun på mail: qqqPer@gmail.com til Per Schøler Nyborg CK. Her er det cupledelsen der træffer en afgørelse.

 

Afgørelser truffet af cupledelsen kan ikke appelleres.

 

Alle modtagne protester behandles ved høring af involverede parter.

 

Inden du indgiver en protest for brud på reglerne, er det måske en god idé lige at vende forholdet med den kontaktperson, der repræsentere din klub for cuppen. 

 


Afgørelser:
Spørgsmål som ikke er nævnt i reglerne eller andre tvister afgøres suverænt af cupledelsen.

 

 

 

Klubmesterskab 2019

 

Datoen er endnu ikke fastlagt. 

 

Til klubmesterskabet mødes vi ved Svendborg Idrætshal kl 9:00, Ryttervej 70, hvorefter vi kører fælles ud til ruten.

 

Start kl. 9.30 

Start/ mål: 

 

Klasser

Licens: For alle med landevejslicens ved DCU

Motion: For alle ryttere over 19 år uden licens

U17: Hvis du er 15-17 år

U15: Hvis du er 13-15 år

U13: Hvis du er 11-13 år

U11: Hvis du er 9-11 år

 

Ruten

Ruten for 2019 løbet er endnu ikke fastlag.

 

U11: ca. 2 omgange 

U13: ca, 2 omgange 

U15: ca. 3 omgange

U17: ca. 6 omgange

Motion: ca. 7 omgange

Licens: ca. 8 omgange

 

Obs. husk vi kører på offentlig vej, så færdselsloven skal overholdes.

 

Der vil efter løbet være en kort præmieceremoni samt lidt godt til ganen, medaljer og pokaler uddeles først til klubfesten, når sæsonen er omme.

 

Omklædning før og efter løbet foregår hjemme.